Generalforsamling 2018 er netop overstået

Først formandens beretning, så kassererens gennemgang af regnskab og budget og til slut en god dialog om diverse emner.

En aften med “go’ ro og orden” for nu at bruge dirigentens afsluttende bemærkning.

Bestyrelsen i GGIF Gymnastik er fortsat:

Petra Hansen
John Storgård Pedersen
Rikke Kirkegaard

Her er vedhæftet formandens slides fra mødet samt referat.

Årsberetning 2017-2018 – Slides

Årsberetning 2017-2018