Grundet Covid-19, så vi os desværre nødsaget til at flytte den årlige generalforsamling i April til September 2020, nærmere bestemt d. 21. september kl 19.30 i mødelokalet ved caféen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt