Hvert hold tilknyttes en holdleder, f.eks. en forælder eller aktiv gymnast.

Som holdleder har du i tæt samarbejde med instruktøren og holdets gymnaster, ansvaret for at planlægge
diverse praktiske opgaver, der er omkring gymnastikholdet, således at instruktøren kan have primær fokus
på at tage sig af selve træningen og opvisningen.

Opgaven kunne f.eks. være forarbejde og koordinering i forbindelse med indkald til holdmøder, holdture,
indkøb og valg af beklædning til opvisning. Herunder prisfastsættelse og kontakt til sponsorer til afdækning
af beklædningsudgifter, selvfølgelig mod en fordring om reklame jævnfør GGIF Gymnastik kontraktens
valgmuligheder.