Værdigrundlag

Vi er en forening baseret på:

ANSVARLIGHED
over for de fælles fysiske rammer og for hinanden.
ENGAGEMENT
i arbejdet, som er præget af lyst, hjælpsomhed og opbakning.
FÆLLESSKAB
med sjove, sportslige, sociale aktiviteter og oplevelser.
KVALITET
skabt med en seriøs og troværdig indsats, gode rammer og tilbud i stadig udvikling.
RUMMELIGHED
med respekt for hinanden – uanset alder, evner og baggrund.
ÅBENHED
båret af positiv dialog og medindflydelse