GGIF Grand Prix

Grand Prix gymnastikken er en del af GGIFs mange gymnastiktilbud.
Det er gymnastik for piger i alderen 6 til 20 år, hvor der trænes flere gange om ugen, og hvor sæsonen afsluttes med flere opvisninger og konkurrencer til hhv. Jysk Mesterskab og Danmarksmesterskaber og Æstetisk (AGG) mesterskab. Til konkurrencerne stiller holdene med enten en eller to konkurrenceserier.
Pigerne inddeles på hold efter deres alder og erfaring med gymnastikken. Foreningen har mulighed for at stille med følgende hold:
(Pigernes alder gælder for det år, hvor sæsonen slutter)
Mikro 6-8 år en konkurrenceserie
Mini Mono 8-12 år en konkurrenceserie
Mini 8-10 år to konkurrenceserier
Mini 10-12 år to konkurrenceserier
Pigerækken 11-14 år to konkurrenceserier
Junior 14-16 år to konkurrenceserier
Senior 16-20 år en eller to konkurrenceeserier
Hvor mange hold, der stilles, afhænger af antallet af piger og instruktører, som foreningen har. Se hjemmesiden for holdtilbud.

Til hvert hold er der knyttet en holdleder, som hjælper instruktøren med de praktiske opgaver. Holdlederne findes blandt forældrene, og de indgår i GGIFs Grand Prix udvalg.
Træningssæsonen starter umiddelbart efter sommerferien og slutter efter DM i maj måned.
Nye piger kan prøvetræne 2-3 uger. For pigerne under 12 år sker det på hhv. micro- og mini-monoholdene.
Derefter vil instruktører, forældre og pigerne være i dialog, om Grand Prix gymnastik er noget for den enkelte pige.

Grand Prix Gymnastik
Grand Prix gymnastik er grundgymnastik, dvs. instruktørerne underviser i, hvordan man gennem kroppens naturlige bevægelsesmønster opøver færdigheder, som man har glæde af resten af livet. Det er ligesom at lære den lille tabel, man glemmer det aldrig.
I Grand Prix gymnastikken lægges stor vægt på, at gymnasterne får opøvet korrekt teknik, dels er det vigtigt, for ikke at få skader og dels afspejler det sig i udførelsen af gymnastikken og kropsholdningen. Når teknikken er indlært, ser man tydeligt pigernes glæde ved gymnastikken.
I Grand Prix gymnastikken er det også vigtigt, at der er et godt socialt fællesskab og et godt kammeratskab uden klikedannelser. Holdet er en helhed, som kun kan fungere, hvis alle har det rart. Det skal være sjovt og rart at være til træning.
Pigerne deltager i DM 1. og 2. runde samt JM og evt. AGG. Til konkurrencerne laver instruktørerne en eller to serie, som skal indeholde forskellige elementer, som kan give point.
Dommerne giver point i tre kategorier:
· Teknisk – om pigerne kan de momenter, som er med i deres serie fx spring, balance, sving eller akrobatik (maks 6 point)
· Kunstnerisk – om pigerne er smidige, stærke, bevæger sig rytmisk til musikken og bruger hele gulvet (maks 4 point)
· Udførsel – om pigerne udfører øvelserne korrekt (maks 10 point)
Forventninger
Vi lægger stor vægt på den gode dialog mellem alle i Grand Prix gymnastikken, dette gælder for både piger, instruktører, holdleder og forældre.
Som forældre kan man derfor forvente, at instruktørerne og holdlederne indbyder til en god dialog med forældrene omkring pigerne, taler pænt til pigerne, samt at instruktørerne er velforberedte, tager ansvar for pigerne  under træningen og er retfærdige i forbindelse med udvælgelsen af gymnaster.
Til forældrene er forventningerne, at de også bidrager til en god dialog omkring pigerne samt sørger for god møde disciplin, ikke arrangerer andre ting for pigerne den dag, der er stævner, bakker op om trænernes beslutninger også i forbindelse med reserver og hjælper med praktiske opgaver.

Træning
Mikro- og monholdene træner typisk to timer en gang om ugen. Derudover kommer der ekstra træning op til opvisninger og konkurrencer. Instruktørerne er uddannet til at træne pigerne i grundgymnastik og grand prix gymnastik, og de er derfor meget opmærksomme på, hvordan man passer på pigerne, når der trænes intensivt og mange timer.
Fra minirækken og opefter træner pigerne to timer to gange om ugen. De har ekstra træningstider undervejs i sæsonen – ca. en gang om måneden nogle timer en lørdag eller søndag. Derudover kan der være ekstra træningstider op til opvisninger og konkurrencer.
Der er en årlig træningsweekend i november, hvor vi prøver at samle så mange af holdene som muligt.
Der er mødepligt til alle træningstiderne. I forbindelse med nødvendige afbud og akut sygdom gives der hurtigst muligt telefonisk besked til instruktørerne(ikke SMS).
Er man skadet,  møder man op til træningen og følger med ved at kigge på.
Til træningen forventer vi, at pigerne møder op og er klar både i deres påklædning men også i deres indstilling til træningen. Håret er sat stramt op, og træningstøjet er tætsiddende. Begge dele er, for at hår og tøj ikke skal distrahere pigerne undervejs, samt for at trænerne kan se, om pigerne bruger deres krop korrekt.
Vi forventer, at pigerne er aktive under træningen og imødekommende overfor nye tiltag, samt at de tager hensyn til hinanden og udviser godt kammeratskab.

Økonomi
Kontingentet for Grand Prix gymnastikken er i sæsonen  2024/25 1150kr for holdene, som træner en gang om ugen, og 1800 kr for holdene, som træner to gange om ugen.
Pengene fra kontingentet går bla. til:
Konkurrence deltagelse i hhv. JM og DM samt
Håndredskab (for holdene med to serier),
Resten er med til at dække de generelle udgifter ved at have et gymnastikhold.
Udover kontingentet må man påregne udgifter til opvisningsdragt, klubdragt (prisen afhænger af sponsorstøtten), mad til træningsweekend, kørselsudgifter til opvisninger og konkurrencer, evt. overnatning til DM 1. runde i Greve, hårpynt, evt. strømpebukser samt sportsbh’er og ”usynlige” trusser til de ældste piger. Der vil være nærmere information om priserne på forældremødet.

Reserver
Grand Prix gymnastik er holdsport, og forståelsen af at være et hold er en vigtig del af træningen for pigerne. Den enkelte pige er betydningsfuld for, at holdet fungerer, og samtidig er holdet også vigtigt.
Til opvisningerne er der ingen reserver, da er alle pigerne på gulvet. Det er kun til JM og DM, at instruktøren vælger en gruppe på minimum seks(senior) eller minimum otte (øvrige hold) piger, som skal på konkurrence gulvet og repræsentere holdet.
Det betyder – ligesom i andre holdsport som fx fodbold og håndbold – at nogle af pigerne på kampdagen bliver reserve. Reservegymnaster har en meget vigtig og krævende rolle. De skal være klar til at gå ind på gulvet, hvis der sker et uheld med en af de andre.
Alle piger får selvfølgelig sat hår og er i deres dragter samt med til ind- og udmarch. Der er diplomer og evt. medaljer til hele holdet.
Erfaringen siger, at når holdet er stillet, så kan reserverne miste lysten til at være med. Det er her vigtigt med forældrenes opbakning til, at det er lige så vigtig at være reserve som at være på gulvet. Det er heller ikke sikkert, at det er samme reserver hver gang. Der kan ske mange ting undervejs både mht. udvikling, sygdomme eller uheld.

I løbet af en sæson sker der bl.a.
12.August 2024 – opstart
November Træningsweekend
Februar DM 1. runde for alle hold
Marts Områdeopvisning
GGIFs Lokalopvisning
JM for alle hold
Maj DM 2. runde for micro, mini mono, mini og pigerækken
Maj DM 2. runde for tweens, junior og senior
Weekenden før en konkurrence og fredagen før en konkurrenceweekend vil der altid være ekstra træning.
Derudover vil der også i perioden fra sidst i oktober til sæsonen er slut være ekstra træningstider.
I skolernes ferie er der ikke træning – dog kan det ske, at der er træning i påskeferien.