Har du interesse i bestyrelsesarbejde på frivillig basis? Vi søger lige nu et ”føl” til bestyrelsen i GGIF Gymnastik.

 

Hvorfor?

Vi ønsker at optage et ”føl” til bestyrelsen, som får mandat som menigt medlem.

Dette er for at gøre en overdragelse lettere til nye medlemmer på sigt.

 

Hvordan?

Bestyrelsen i GGIF Gymnastik har 3 medlemmer; Formand, Næstformand og Kasserer. Du vil blive en del af bestyrelsen som menigt medlem

*Du vil deltage i alle bestyrelsesmøder

*Du får mulighed for at følge arbejdsgangen og få et dybt indblik i arbejdsopgaverne

*Du får indsigt i bestyrelsens arbejdsprocesser og ansvarsområder

*Du får et grundlæggende kendskab til hele gymnastikforeningen uden at være valgt til bestyrelsen

 

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for driften af gymnastikforeningen

I sæsonen 2013/14 ændrede vi organisationsstrukturen i GGIF Gymnastik. Bestyrelsen blev således decentraliseret. Dette af hensyn til at bruge bestyrelsens ressourcer i konkrete udvalg; sikre klare ansvarsområder og at opgaver ikke falder mellem 2 stole; sikre hurtige beslutninger og viden om konsekvenser og sikre at bestyrelsesmedlemmer ikke brænder ud efter 2 år

Organisationen blev således at;

*Bestyrelsen består af 3 medlemmer (Formand, Næstformand og Kasserer).

*Derudover er der 10 udvalg bestående af; Gymnastikudvalg, Grand Prix Udvalg, Spring Udvalg, Kommunikationsudvalg, Redskabsudvalg, Uddannelsesudvalg, Områdeudvalg, Eventudvalg, Aktivitetsudvalg, Sponsorudvalg.

Antallet af udvalgsmedlemmer varierer fra udvalg til udvalg, men samlet set er vi i dag 25 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Opgaverne er fordelt på langt flere hænder end tidligere, og det fungerer super godt.

 

Bestyrelsen er:

*Overordnet ansvarlig for foreningen

*Overordnet økonomi ansvarlig

*Bestyrelsen holder kontakt til udvalg og sikrer det kører efter udstukne retningslinjer.

*Jævnlig kontakt med udvalgene

*Sparringspartner

*Jf. vedtægterne vælges medlemmerne for 2 år ad gangen

 

Lyder ovenstående som en opgave for dig eller har du yderligere spørgsmål, så kontakt Rikke Kirkegaard på Rikke.kirkegaard@live.dk